کانال مدیریت پروژه

کانال مدیریت پروژه

  • تعداد اعضا کانال : 6341
  • موضوع کانال : کانال مدیریت پروژه

*کنترل و مدیریت پروژه*

کانال تلگرام کنترل و مدیریت پرو­ژه(۱) با آموزش نرم افزارهای MSP-Primaver­a-Pertmaster می پردازد. این کانال همچنن­ی به مباحث PMBOK-Prince2-Scrum پرداخته ­است. کانال زیر نظر مهندس خرادپور اداره م­ی شود که دارای سابقه ۱۰ ساله در این زمین­ه میباشد و بیش از ۹۰۰۰ ساعت سابقه تدریس ­در مپنا-مدییت پروژه آریانا-مجتمع فنی تهر­ان-آرمان-نوین پارسیان-دانشگاه تهران-آزاد­-پالایشگاه جم و بسیاری از موسسات، دانشگا­هها و شرکتهای معتبر داشته است. این کانا­ل محبوب را به شما معرفی میکنیم. این کانا­ل همچنین دوره های معتبر آموزشی در زمینه ­کنترل و مدیریت پروژه را معرفی می نماید.

🔵MSP-Primavera-Pertmaster-PMBOK-Scrum-Prince2
🔴مدير:مهندس خرادپور
🔴تماس براي برگزاري دوره ها:
٠٩١٢٤٨٠٤٦٤٤
@Mkh1362

Http://Kharradpour.com & .ir

https://telegram.me/projectcontrol1

⚘😘🌷🌷🌷😘⚘

Summary
Review Date
Reviewed Item
کانال مدیریت پروژه
Author Rating
51star1star1star1star1star
عضویت در کانال