کانال حامیان دکتر محمود احمدی نژاد

  • تعداد اعضا کانال : +2000
  • موضوع کانال : کانال دکتر احمدی نژاد

کانال حامیان دکتر محمود احمدی نژاد

دکتر احمدی نژاد؛ مظلوم تر از بهشتی

Summary
Review Date
Reviewed Item
کانال حامیان دکتر محمود احمدی نژاد
Author Rating
41star1star1star1stargray
عضویت در کانال