کانال تلگرام گروه موسیقی ایران (آهنگ درخواستی)

کانال تلگرام گروه موسیقی ایران (آهنگ درخواستی)

  • تعداد اعضا کانال : 5000
  • موضوع کانال : کانال تلگرام گروه موسیقی ایران (آهنگ درخواستی)

??گروه موسیقی ایران??

چت ممنوع⛔️

تبلیغات ممنوع⛔️

پست بی ربط ممنوع⛔

پی وی و مزاحمت برای افراد گروه ممنوع⛔

در صورت مشاهده => ریمو❌❌❌

❗️رعایت قوانین گروه نشانه شخصیت شماست❗️

 

 

 

 

عضویت در کانال