کانال فناوری اطلاعات

کانال تلگرام فناوری های نوين نظارتى

  • تعداد اعضا کانال : 130
  • موضوع کانال : کانال تلگرام فناوری های نوين نظارتى

فناوری های نوين نظارتى

 

کانال تلگرام فناوری های نوين نظارتى

 

شماره تلفن همراه : ۰۹۳۶۸۸۷۰۵۹۰

 

 

عضویت در کانال