تلگرام فرهنگی

کانال تلگرام فرهنگی

  • تعداد اعضا کانال : 6000
  • موضوع کانال : کانال تلگرام فرهنگی

  عصیان یک زن . . .

حرف تو که مي شود
من
چقدر ناشيانه
ادعاي بي تفاوتي ميکنم

ریچارد براتيگان

 

شماره تلفن همراه :

 

 

عضویت در کانال