تلگرام عزت نفس

کانال تلگرام رشد شخصی

  • تعداد اعضا کانال : 18
  • موضوع کانال : کانال تلگرام رشد شخصی

  تقویت عزت نفس

 

مطالب بیان شده در کانال در ارتباط با رشد شخصی می باشد مباحثی از قبیل تقویت عزت نفس ، بخشش خود و دیگران، کودک درون و شفای بیماریها، مباحث مالی و روانشناسی ثروت و تقویت باورهای درست برای ساختن زندگی بهتر.

 

 

شماره تلفن همراه : ۰۹۰۱۹۰۴۵۲۶۳

 

 

عضویت در کانال