کانال تلگرام درختی از آینده

کانال تلگرام درختی از آینده

  • تعداد اعضا کانال : 200
  • موضوع کانال : کانال تلگرام درختی از آینده

درختی از آینده

 

در این کانال به بررسی تخصصی درخت پائلونیا و مسایل کشاورزی و باغداری پرداخته میشود.
شماره تلفن همراه : ۰۹۱۹۰۴۰۸۷۳۶

عضویت در کانال