کانال تلگرام تخصصی درمانگاهی (درمانگاه رازی زنجان)

کانال تلگرام تخصصی درمانگاهی (درمانگاه رازی زنجان)

  • تعداد اعضا کانال : 5
  • موضوع کانال : کانال تلگرام تخصصی درمانگاهی

تخصصی درمانگاهی

 

درمانگاه رازی زنجان برای پیشرفت سطح آگاهی مردم زنجان در مورد مسایل بهداشتی اقدام به ثبت کانال در تلگرام مینماید.

 

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۹۲۴۱۹۲۶۹

عضویت در کانال