کانال تلگرام تجربیات کارافرینی

کانال تلگرام تجربیات کارافرینی

  • تعداد اعضا کانال : +3000
  • موضوع کانال : کانال تلگرام تجربیات کارافرینی

کانال تلگرام تجربیات کارافرینی 

  • تجربیات استارتاپ و لین استارتاپها
  • دکترین مذاکره ارتباط موثر و زبان بدن
  • تکنیکهای مشاوره و تحلیل های حرفه ای رفتاری
  • مشاوره در زمینه کسب کار و زبان تن
Summary
Review Date
Reviewed Item
کانال تلگرام تجربیات کارافرینی
Author Rating
51star1star1star1star1star
عضویت در کانال