کانال تلگرام اندیشه سبز احسان

کانال تلگرام اندیشه سبز احسان

  • تعداد اعضا کانال : 709
  • موضوع کانال : کانال تلگرام اندیشه سبز احسان

💫انديشه سبز احسان💫

مركز بين المللي آموزش زبان هاي خارجي
ش يك: اروميه خيابان شهيدبهشتي روبروي خ منصور افشارجنب اداره برنامه و بودجه
ش دو: اروميه خ آپادانا نبش خ ٨ شهريور
وب سايت: www.asehsan.com

نظرات: @rpa_co

برای عضویت در این کانال لینک زیر را کلیک کنید

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
کانال تلگرام اندیشه سبز احسان
Author Rating
51star1star1star1star1star
عضویت در کانال