تلگرام پزشکی

کانال تلگرام آموزش نوین علوم پزشکی

  • تعداد اعضا کانال : 60
  • موضوع کانال : کانال تلگرام آموزش نوین علوم پزشکی

هر روز مطالب جدید و کاربردی?

داروها?
بیماری ها?
مطالب آزمایشگاهی?
مباحث علوم پایه?
مقالات اخیر?
سوالات متداول?
هر چیزی که شما نیاز دارید?
کافیست هر روز کانال خودتان را مرور کنید?
پیشرفت علمی دیگر سخت نیست?
✏نویسندگان : آقای قلی پور؛ خانم حقی?

 

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۴۲۵۰۹۸۴۲

 

 

عضویت در کانال