تلگرام کار خوب روزانه

کانال تلگرام آموزشی رفتاری

  • تعداد اعضا کانال : 1000
  • موضوع کانال : کانال تلگرام آموزشی رفتاری

آموزشی_رفتاری

 

در این کانال هر روز یک کار خوب برای انجام در همان روز پیشنهاد می شود.

 

 

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۱۳۱۱۷۴۸۷

 

 

عضویت در کانال